Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Hisenda - Intervenció -> Instàncies Intervenció

05.02-Model declaració jurada de persona o entitat beneficiària de subvenció municipal.

Tornar Imprimir

Aquelles persones o entitats beneficiàries d´una subvenció municipal per import igual o inferior a 3.000,00 € podran substituir el certificat d´estar al corrient amb les obligacions tributàries i les relacionades amb la Seguretat Social per el model de declaració jurada.

Descàrrega d´arxius

Data última modificació:


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es