Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Hisenda - Intervenció -> Instàncies Intervenció

05.02-Model declaració jurada de persona o entitat beneficiària de subvenció municipal.

Tornar Imprimir

Aquelles persones o entitats beneficiàries d´una subvenció municipal per import igual o inferior a 3.000,00 € podran substituir el certificat d´estar al corrient amb les obligacions tributàries i les relacionades amb la Seguretat Social per el model de declaració jurada.

Descàrrega d´arxius

Data última modificació:. ()
Telèfon: | Fax:
Correu electrònic: