Ayuntamiento de Benifaiˇ

Inicio -> TrÓmits i gestions -> TrÓmits -> TrÓmits Tresoreria - Recaptaciˇ

Domiciliaciˇ bancÓria per al pagament de tributs

Tornar Imprimir

Descripció

Domiciliar el pagament dels rebuts de determinats tributs municipals en la seua entitat financera (bancs, caixa d'estalvis...), aixÝ com anul-lar o modificar les dades bancÓries obrants en l'Ajuntament.

Sˇn domiciliables els tributs municipals de carÓcter peri˛dic:
- Impost sobre BÚns Immobles
- Impost sobre Activitats Econ˛miques
- Impost sobre Vehicles de Tracciˇ MecÓnica
- Tasa arreplegada domiciliaria de fem
- Taxa mercat interior
- Taxa mercat exterior
- Taxa per entrada de vehicles (guals)

Qui el pot sol·licitar?

Els obligats al pagament de cada un dels tributs enumerats, aixÝ com els titulars del compte de domiciliaciˇ

Com realitzar el tràmit?

UNA DE LES SEGUENTS:
-áSol-licitud en les Oficines de recaptacio acompanyada, si Ús el cas, de la documentaciˇ assenyalada en l'apartat ''documentaciˇ a presentar'', amb incorporaciˇ a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament en el mateix acte.á
- Sol-licitud en la pr˛pia entitat financera en el moment del pagament en voluntÓria del rebut de venciment peri˛dic, amb incorporaciˇ a la base de dades de rebuts domiciliats de l'Ajuntament per mitjÓ del fitxer de cobraments remÚs per l'entitat
-áImpressiˇ del formulari de domiciliaciˇ des de la pÓgina web i presentaciˇ presencialen en la Oficina de Recaptacio o en el Registre d'entra del Ajuntament, amb incorporaciˇ posterior a la base de dades de rebuts domiciliats.
- Sol-licitud per mitjÓ de correu electr˛nic indicant numere i titular del rebut, numere de compte bancari (20 digits) i titular del compte bancarii
PLAS
Es pot sol-licitar en qualsevol moment.
Si se sol-licita fins a dos mesos abans de l'inici del perÝode de cobrament en voluntÓria tindrÓ efecte en tal perÝode. Si se sol-licita amb posterioritat tindrÓ efecte en l'exercici segŘent.
Pot consultar els perÝodes de cobrament en voluntÓria en el Calendari del Contribuent.

Requisits

Tindre compte obert en l'entitat financera en quŔ es pretÚn domiciliar

Documentació a aportar

En les Oficines de Recaptacio

-áRebut que es desitja domiciliar
-áDocument d'identitat de l'obligat al pagament, en el cas que es persone el mateix
-áEn cas de representant o autoritzat, l'escriptura de poders o autoritzaciˇ firmada per autoritzant i autoritzat, la c˛pia del document d'identitat de l'obligat al pagament i el document d'identitat del representant o autoritzat.á
- En el cas que sol┐licite la domiciliaciˇ una persona diferent del titular del rebut i no siga el seu representant o autoritzat, el document d'identitat del titular del compte
-áDades del compte de domiciliaciˇ (amb els 20 dÝgits). Si el compte no Ús titularitat del sol┐licitant o de l'obligat al pagament, l'autoritzaciˇ del titular per a domiciliar el pagament en eixe compte i la c˛pia del document d'identitat d'eixe tercer


En la seua oficina bancÓria:


-áRebut que es desitja domiciliar
-áDocument d'identitat de l'interessat i acreditaciˇ de la titularitat del compte o de la seua condiciˇ d'autoritzat

On sol·licitar-lo?

Registre d'entrada

Horari

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores

Contacte

Oficina de recaptacio (1 planta)

Termini de tramitació

El termini de tramitació és de 0 - Inmediat -

Normativa

Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptaciˇ.
Llei 58/2003, de 17 de desembre, General TributÓria.Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de marš, que aprova el Text Refˇs de la Llei Reguladora de les Hisendes locals

Qui tramita la sol·licitud?

Recaudaciˇn

Descàrrega d´arxius

Descargar archivo

6.03.04-InstÓncia DOMICILIACIË BANCARIA
Tipo de archivo: PDF | Idioma: Valenciano


Ajuntament de Benifaiˇ
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (Espa˝a)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electr˛nic: oficina.virtual@benifaio.es