Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Transparència -> Urbanisme, Obres Públiques i Medioambiente

Pla General PGOU

Tornar Imprimir

INFORMACIÓ PÚBLICA DEL DOCUMENT DE LA VERSIÓ PRELIMINAR DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA, INFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL (ISA), ESTUDI PRELIMINAR DEL PAISATGE I DOCUMENTS ANNEXOS.

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 16 de juliol de 2014, va acordar sotmetre a informació pública durant un termini de tres mesos la versió preliminar del Pla General de Benifaió, Informe de sostenibilitat ambiental, Estudi de Paisatge i annexos, comptadors des del dia següent a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, així com suspendre l'atorgament de llicències urbanístiques i d'activitat en aquelles àrees o usos determinats objecte del planejament als quals les noves determinacions suposen una modificació del règim urbanístic vigent.

Publicat dit acord, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 7322 en data 22 de juliol de 2014, en el diari 'Levante EMV' en data 18 de juliol de 2014 i exposat en el tauler d'anuncis municipal i en aquesta pàgina www.benifaio.es

El termini d'informació pública del document referenciat finalitza el proper dia 23 d'octubre de 2014.

Durant el termini d'informació pública, es podrà consultar una còpia diligenciada dels documents esmentats, a l'Ajuntament, Plaça Major 15, per a consulta en horari de 09.00 a 14.00 hores. Per a qualsevol dubte o aclariment, podrà sol·licitar cita prèvia en el telèfon 961781019 de l'Ajuntament per ser atès per un membre de l'equipo redactor del mateix.

Durant l'esmentat termini es podran presentar quantes al·legacions o suggeriments s'estimen convenients.

A continuació s'adjunten els fitxers que integren aquest document.

No s´han trobat dades

Et pot interessar...

banner inforatge
Portal Transparència
Carpeta Ciutadana
enllç calendari fiscal
Agenda Cultural
Banner Validacio Documents Electronics
Enlace Agricultura
Bústia ciutadana
enlace festivitats locals

Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es