Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme -> Projectes municipals

Projectes del 2010

Tornar Imprimir

Renovació de colector i acometides domiciliaries en el carrer San Isidre de Benifaió Renovació de colector i acometides domiciliaries en el carrer San Isidre de Benifaió

Obra: Renovació de col·lector i connexions domiciliàries en el carrer Sant Isidre de Benifaió
Descripció de l'obra: Demolició de col·lectors existents i execució d'un unitari i renovació de les connexions domiciliàries inclosa l'arqueta de registre, millora del carrer aportant llasts artificials i reurbanització del carrer incloent reforma de voreres i asfaltat
Emplaçament: Carrer Sant Isidre
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conveni Egevasa
Pressupost: 107.154,81 €
Estat d'execució: Executat (28/07/2010)

Renovació de voreres i repavimentat del Carrer de la Font de Benifaió (València) Renovació de voreres i repavimentat del Carrer de la Font de Benifaió (València)

Obra: Renovació de voreres i repavimentat del Carrer de la Font de Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Substitució de les voreres existents adaptant a la normitiva d'accessibilitat al medi físic i repavimentat dels trams on la capa de rodament es trobe en mal estat amb llamborda
Emplaçament: Carrer la Font Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conselleria
Pressupost: 52.975,96 €
Estat d'execució: Executat

Projecte d'execució de renovació de carrers diverses de Benifaió (València) Projecte d'execució de renovació de carrers diverses de Benifaió (València)

Obra: Projecte d'execució de renovació de carrers diverses de Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Reasfaltat dels carrers Vicent Medina, Germaníes, Ausías March y La Font. A més de la renovació de voreres i repavimentació dels carrers Regino Mas, Valencia i Joan XXIII.
Emplaçament: Vicent Medina, Germaníes, Ausías March, La Font, Regino Mas, Valencia i Joan XXIII
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conselleria
Pressupost: 241.992,34 €
Estat d'execució: Executat

Projecte d'execució de renovació de voreres i repavimentat d'un tram del Carrer Major, i repavimentat de la Plaça Josep Rovira i el Carrer Francisco Climent de Benifaió (Valencia) Projecte d'execució de renovació de voreres i repavimentat d'un tram del Carrer Major, i repavimentat de la Plaça Josep Rovira i el Carrer Francisco Climent de Benifaió (Valencia)

Obra: Projecte d'execució de renovació de voreres i repavimentat d'un tram del Carrer Major, i repavimentat de la Plaça Josep Rovira i el Carrer Francisco Climent de Benifaió (Valencia)
Descripció de l'obra: Renovació de voreres i repavimentació del tram de nucli antic dels Carrers Majors, en el seu tram des de la trobada amb el carrer Gràcia fins a la Plaça de José Rovira, i Gràcia, així com el reasfaltat de la Plaça Josep Rovira i el carrer Francisco Climent de Benifaió.
Emplaçament: Carrer Major, Carrer Gràcia, Plaça Josep Rovira i Carrer Francisco Climent
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conselleria
Pressupost: 40.085,91€
Estat d'execució: Executat

Renovació del clavegueram del Carrer Papa Lleó XIII de Benifaió (Valencia) Renovació del clavegueram del Carrer Papa Lleó XIII de Benifaió (Valencia)

Obra: Renovació del clavegueram del Carrer Papa Lleó XIII de Benifaió (Valencia)
Descripció de l'obra: Substitució del col¿lector de formigó existent per un altre de nou i renovació de les connexions de residuals de totes les edificacions existents
Emplaçament: Carrer Papa Lleó XIII
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conveni Egevasa
Pressupost: 35.216,39
Estat d'execució: En execució

5 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es