Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme -> Projectes municipals

Projectes del 2009

Tornar Imprimir

Projecte d'execució d'instal·lació de dos mòduls de contenidors soterrats tipus A4 en Carrer Dr. Juan Jose Llorca Projecte d'execució d'instal·lació de dos mòduls de contenidors soterrats tipus A4 en Carrer Dr. Juan Jose Llorca

Obra: Projecte d'execució d'instal·lació de dos mòduls de contenidors soterrats tipus A4 en Carrer Dr. Juan Jose Llorca de Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Construcció de dos gots de formigó armat per a la instal·lació de sengles mòduls de contenidors soterrats tipus A4.
Emplaçament: Carrer Dr. Juan Jose Llorca Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conselleria
Pressupost: 40.723,73 €
Estat d'execució: En projecte

Reforma de piscines municipals de Benifaió (València) Reforma de piscines municipals de Benifaió (València)

Obra: Reforma de piscines municipals de Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Construcció d'una piscina de murs de formigó armat amb el seu corresponent sistema de depuració
Emplaçament: Cami de la Marjal Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Govern Central
Pressupost: 152.034,73 €
Estat d'execució: Executat 30/7/2009

Reforma parcial de l¿edifici de les cases dels mestres per a repten i oficines de la policia local. Reforma parcial de l¿edifici de les cases dels mestres per a repten i oficines de la policia local.

Obra: Reforma parcial de l'edifici de les cases dels mestres per a repten i oficines de la policia local.
Descripció de l'obra: Consistix en una reforma de tot el seu interior i instal·lacions de la casa dels mestres per a habilitar-ho per a oficines de la policia local.
Emplaçament: Carrer Nou nº 58
Promotor: Ajuntament de Benifaió I Govern Central
Pressupost: 88.414,62 €
Estat d'execució: Executat 27/7/2009

Reforma vestuari piscina municipal i terrassa Benifaió (València) Reforma vestuari piscina municipal i terrassa Benifaió (València)

Obra: Reforma vestuari piscina municipal i terrassa Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Reforma dels vestuaris de la piscina municipal de Benifaió, pavimentació de l'accés als mateixos i la millora dels accessos des del poliesportiu a la piscina amb la construcció d'una rampa
Emplaçament: Cami de la Marjal sn.
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Govern Central
Pressupost: 219.442,63 €
Estat d'execució: Executat 29/6/2010

Rehabilitació de l'escorxador municipal per a Centre de proximitat Rehabilitació de l'escorxador municipal per a Centre de proximitat

Obra: Rehabilitació de l'escorxador municipal per a Centre de proximitat
Descripció de l'obra: Rehabilitació de l'antic edifici de l'escorxador per a convertir-ho en centre de proximitat per a persones majors
Emplaçament: Carrer Cavallers, 137
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Govern Central
Pressupost: 484.868,96 €
Estat d'execució: Executat 29/12/2009

Rehabilitació parcial planta tercera i reparació de cobertes de l'edifici de servicis Socials i Culturals 'Cases dels Mestres' Rehabilitació parcial planta tercera i reparació de cobertes de l'edifici de servicis Socials i Culturals 'Cases dels Mestres'

Obra: Rehabilitació parcial planta tercera i reparació de cobertes de l'edifici de servicis Socials i Culturals 'Cases dels Mestres'
Descripció de l'obra: reparació dels elements de coberta danyats i en mal estat que permeta l'ús continuat d'aquestos espais
Emplaçament: Carrer Nou 52-Carrer Sant Josep de Calasanz 2 y 4.
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Govern Central
Pressupost: 110.146,40 €
Estat d'execució: En execució

Renovació de voreres i repavimentació del Carrer de la Creu a Benifaió (València) Renovació de voreres i repavimentació del Carrer de la Creu a Benifaió (València)

Obra: Renovació de voreres i repavimentació del Carrer de la Creu a Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Substituir les voreres existents adaptant-les a la normativa d'accessibilitat al medi físic, repavimentant a més els trams en mal estat
Emplaçament: Carrer de la Creu Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Diputació de Valencia
Pressupost: 133.672,57 €
Estat d'execució: Executat 11/5/2010

Repavimentat d'un tram del Camí Molí Vell en Benifaió (València) Repavimentat d'un tram del Camí Molí Vell en Benifaió (València)

Obra: Repavimentat d'un tram del Camí Molí Vell en Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Asfaltat d'un tram del camí i adequació del desaigüe de les aigües pluvials a la calçada per mitjà de bombament
Emplaçament: Camí Molí Vell en Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Diputació de València
Pressupost: 30.172,42 €
Estat d'execució: Executat 18/1/2010

Urbanització Avinguda Miguel Hernandez Urbanització Avinguda Miguel Hernandez

Obra: Urbanització Avinguda Miguel Hernandez
Descripció de l'obra: Equipaments i infraestructures de servicis bàsics en les xarxes viàries, de sanejament, enllumenat i telecomunicacions. Supressió de barreres arquitectòniques. Construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa d'abastiment d'aigua potable a domicili i tractament d'aigües residuals. Promoure la mobilitat sostenible urbana i les encaminades a millorar la seguretat viària.
Emplaçament: Avinguda Miguel Hernandez
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Govern Central
Pressupost: 1.008.026,06 €
Estat d'execució: Executat 26/2/2010

Urbanització del Camí de la Marcelina Benifaió (València) Urbanització del Camí de la Marcelina Benifaió (València)

Obra: Urbanització del Camí de la Marcelina Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Urbanització del Camí de la Marcelina millorant l'accessibilitat al municipi
Emplaçament: Camí de la Marcelina Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conselleria
Pressupost: 1.488.502,85 €
Estat d'execució: En execució

Pàgina 2de 2,  20 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es