Ayuntamiento de Benifaió

Inicio -> Servicis municipals -> Urbanisme -> Projectes municipals

Projectes municipals

Tornar Imprimir

Rehabilitació parcial planta tercera i reparació de cobertes de l'edifici de servicis Socials i Culturals 'Cases dels Mestres' 2009
Rehabilitació parcial planta tercera i reparació de cobertes de l'edifici de servicis Socials i Culturals 'Cases dels Mestres'

Obra: Rehabilitació parcial planta tercera i reparació de cobertes de l'edifici de servicis Socials i Culturals 'Cases dels Mestres'
Descripció de l'obra: reparació dels elements de coberta danyats i en mal estat que permeta l'ús continuat d'aquestos espais
Emplaçament: Carrer Nou 52-Carrer Sant Josep de Calasanz 2 y 4.
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Govern Central
Pressupost: 110.146,40 €
Estat d'execució: En execució

Renovació de voreres i repavimentació del Carrer de la Creu a Benifaió (València) 2009
Renovació de voreres i repavimentació del Carrer de la Creu a Benifaió (València)

Obra: Renovació de voreres i repavimentació del Carrer de la Creu a Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Substituir les voreres existents adaptant-les a la normativa d'accessibilitat al medi físic, repavimentant a més els trams en mal estat
Emplaçament: Carrer de la Creu Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Diputació de Valencia
Pressupost: 133.672,57 €
Estat d'execució: Executat 11/5/2010

Repavimentat d'un tram del Camí Molí Vell en Benifaió (València) 2009
Repavimentat d'un tram del Camí Molí Vell en Benifaió (València)

Obra: Repavimentat d'un tram del Camí Molí Vell en Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Asfaltat d'un tram del camí i adequació del desaigüe de les aigües pluvials a la calçada per mitjà de bombament
Emplaçament: Camí Molí Vell en Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Diputació de València
Pressupost: 30.172,42 €
Estat d'execució: Executat 18/1/2010

Urbanització Avinguda Miguel Hernandez 2009
Urbanització Avinguda Miguel Hernandez

Obra: Urbanització Avinguda Miguel Hernandez
Descripció de l'obra: Equipaments i infraestructures de servicis bàsics en les xarxes viàries, de sanejament, enllumenat i telecomunicacions. Supressió de barreres arquitectòniques. Construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa d'abastiment d'aigua potable a domicili i tractament d'aigües residuals. Promoure la mobilitat sostenible urbana i les encaminades a millorar la seguretat viària.
Emplaçament: Avinguda Miguel Hernandez
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Govern Central
Pressupost: 1.008.026,06 €
Estat d'execució: Executat 26/2/2010

Urbanització del Camí de la Marcelina Benifaió (València) 2009
Urbanització del Camí de la Marcelina Benifaió (València)

Obra: Urbanització del Camí de la Marcelina Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Urbanització del Camí de la Marcelina millorant l'accessibilitat al municipi
Emplaçament: Camí de la Marcelina Benifaió (València)
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conselleria
Pressupost: 1.488.502,85 €
Estat d'execució: En execució

C.E.I.P. Santa Bárbara 2008
C.E.I.P. Santa Bárbara

Obra: C.E.I.P. Santa Bárbara en Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Remodelació del col·legi Santa Bárbara, mantenint l'edifici existent i construint tres nous volums per a infantil, administració i gimnàs
Emplaçament: Carrer Nou a Benifaió
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Conselleria
Pressupost: 3.264769,13 €
Estat d'execució: En procés de licitació

Instal·lació de col·lector per a l'eliminació d'abocaments d'aigües residuals a la séquia 'La Rochosa' 2008
Instal·lació de col·lector per a l'eliminació d'abocaments d'aigües residuals a la séquia 'La Rochosa'

Obra: Instal·lació de col·lector per a l'eliminació d'abocaments d'aigües residuals a la séquia 'La Rochosa' en Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Eliminació d'abocaments d'aigües residuals des de la xarxa de sanejament unitària fins a la séquia 'la rochosa' i substitució del recorregut d'un tram de col·lector pròxim que discorre baix vivendes
Emplaçament: Encreuament del carrer Joan XXIII amb el carrer Juan Jose Llorca
Promotor: Ajuntament de Benifaió
Pressupost: 70.920,15 €
Estat d'execució: Ejecutado

Renovació de voreres i repavimentació en carrer Espioca i renovació de voreres en carrer Mendoza i carrer Nou 2008
Renovació de voreres i repavimentació en carrer Espioca i renovació de voreres en carrer Mendoza i carrer Nou

Obra: Renovació de voreres i repavimentació en carrer Espioca i renovació de voreres en carrer Mendoza i carrer Nou de Benifaió (valència)
Descripció de l'obra: Renovació de voreres i repavimentació del vial
Emplaçament: Carrer Espioca, Carrer Mendoza i Carrer Nou
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Diputació de València
Pressupost: 130.498,36 €
Estat d'execució: Executat

Renovació de voreres, pavimentació i arreplega d'aigües pluvials en carrer Sant Ferran, carrer Cavallers i Carrer Real 2008
Renovació de voreres, pavimentació i arreplega d'aigües pluvials en carrer Sant Ferran, carrer Cavallers i Carrer Real

Obra: Renovació de voreres, pavimentació i arreplega d'aigües pluvials en carrer Sant Ferran i carrer Cavallers. Renovació voreres i aigües pluvials en carrer Real en Benifaió (València)
Descripció de l'obra: Renovació de carrers i repavimentacion
Emplaçament: Carrer Sant Ferran, carrer Cavallers i carrer Real
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Diputació de València
Pressupost: 207.776,64 €
Estat d'execució: Executat

Construcció de vestuaris en el recinte del poliesportiu municipal de Benifaió 2007
Construcció de vestuaris en el recinte del poliesportiu municipal de Benifaió

Obra: Construcció de vestuaris en el recinte del poliesportiu municipal de Benifaió (valència)
Descripció de l'obra: construcció d'un edifici de vestuaris i neteges per a la gent que fa ús del recinte poliesportiu
Emplaçament: Poliesportiu municipal de Benifaió
Promotor: Ajuntament de Benifaió i Diputació de València
Pressupost: 265.372,95 €
Estat d'execució: Executat

Pàgina 3de 5,  45 continguts


Ajuntament de Benifaió
Plaza Mayor 15. 46450 Valencia (España)
Telèfon: 96 178 10 19 | Fax: 96 179 41 38
Correu electrònic: oficina.virtual@benifaio.es